Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 24.3. etäyhteyksin Zoom-alustalla. Kokouksen yhteyksissä kuultiin EcoOnline-yrityksen toiminnasta ja yrityksen tarjoamista palveluista. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuunvapautus vuoden 2020 johtokunnalle. Kokouksen lopuksi julkaistiin yhdistyksen uudet sivut! Paikalla oli 11 henkilöä.

Johtokunta kiittää kokousväkeä ja toivoo syyskokouksen olevan jo tavanomaisessa formaatissa.

Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash